Vuosikirjapäätökset

15.11.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Pysäköintialue – Käyttötarkoitus – Poikkeamisen tarve – Yleiskaava – Ehdoton rakentamisrajoitus – Ranta-aluetta koskeva rakentamisrajoitus
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuudesta ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Huostaanotto
9.11.2017
Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous
7.11.2017
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Yksityinen avustaja – Avustajanmääräyksen jatkaminen

Lyhyet ratkaisuselosteet

17.11.2017
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Huostassapidon lopettaminen – Lapsen sijoittaminen huostaanotettuna kotiin

Muita päätöksiä

17.11.2017
Maa-aineslupaa koskevat valitukset (Mäntsälä)
Sivun alkuun |