Vuosikirjapäätökset

19.1.2018
Ennakkoratkaisu – Kantelun tutkiminen – Tulovero – Vertaislainasopimus – Omaisuuden luovutus – Arvopaperi – Vähennyskelpoinen luovutustappio – Arvopaperin lopullinen arvonmenetys
18.1.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Teollisuuslaitos – Ympäristövaikutukset – Selvitysten riittävyys – Asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen – Lupamenettelyt
17.1.2018
Ennakkoratkaisu – Tulovero – Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutuksen verovapaus – Rakennuspaikkaosakkeiden luovutuksesta saatu voitto – Tulon veronalaisuus
16.1.2018
Kehitysvammaisten erityishuolto – Tapaamisia koskeva toimintamalli – Yhteydenpidon rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Laissa sääntelemätön rajoitus
15.1.2018
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen takaisinperintä – Takaisinperinnän perusteet – Takaisinperintäehto – Perintä kuolinpesäosuudesta – Keskinäinen testamentti – Omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus

Lyhyet ratkaisuselosteet

19.1.2018
Ulkomaalaisasia – Uusi määräaikainen oleskelulupa – Jatkolupa – Tilapäinen oleskelulupa – Jatkuva oleskelulupa – Maasta poistumisen estyminen

Muita päätöksiä

19.1.2018
Henkilön lisääminen presidentinvaalin äänioikeusrekisteriin (purkuhakemus)
19.1.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Lestijärvi, Kosolankangas)
19.1.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Lestijärvi, Iso Korteneva)
19.1.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Lestijärvi, Hittisenneva)
Sivun alkuun |