Vuosikirjapäätökset

22.9.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Turvapaikkaperusteen esittämisen ajankohta – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely
18.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Rakennuksen purkaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Pakottava syy – Poikkeamisen tarve – Rakennuksen sijainti kahdella kiinteistöllä – Kiinteistönraja – Eri omistajat – Omistajien välisessä sopimussuhteessa annettu yleisen tuomioistuimen purkamismääräys
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Kotimainen emoyhtiö – Palvelumaksu – Voittolisä – Kustannusvoittolisämenetelmä – Vertailukelpoinen yhtiö
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Palveluja tarjoava konserniyhtiö – Toiminnanohjausjärjestelmä – Palvelumaksu – Kustannustenjakojärjestelmä – Enterprise Resource Planning
4.9.2017
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaja – Veron peruste – Veron perusteen enimmäismäärä – Arvonlisäverodirektiivin tulkintavaikutus

Lyhyet ratkaisuselosteet

13.9.2017
Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Oma käyttö – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Nuuska
13.9.2017
Jätelaki – Roskaamiskielto – Ympäristönsuojelulaki – Maaperän pilaamiskielto – Hallintopakko – Sovellettava laki

Muita päätöksiä

22.9.2017
Pengertien rakentamista koskeva vesitalouslupa-asia (Parainen)
22.9.2017
Venesataman laajentamista koskeva vesitalouslupa-asia (Kustavi)
Sivun alkuun |