Årsboksbeslut

21.5.2018
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Konkurrensbegränsning – Påföljdsavgift – Riktande av påföljdsavgift – Företags personliga ansvar – Principen om ekonomisk kontinuitet
17.5.2018
Beskattning av näringsinkomst – Avdragsgill förlust – Försäljningsfordran – Kapitallån
15.5.2018
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Område för turistanläggningar – Kraven på innehållet i en stranddetaljplan – Dimensionering av strandbyggande – Kravet på fri strandlinje – Beaktande av rekreationsbehov
14.5.2018
Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lönen – Tjänsteförhållande för viss tid – Projektartat arbete – Uppgifter inom Europeiska unionens strukturfonder – NTM-centralen
11.5.2018
Kyrkligt ärende – Uppsägning av kyrkoherde – Skriftlig varning före uppsägning – Biskopens befogenhet – Stiftets domkapitels befogenhet

Korta referat

17.5.2018
Utlänningsärende – Återbrytande – Frivillig återresa – Avskriva besvären – Inreseförbud

Andra beslut

10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande registrering av en fast fornlämning (Föglö, Åland)

Meddelanden