Årsboksbeslut

15.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny skyddsgrund – Sexuell läggning – Bedömning av personlig trovärdighet – Uppenbart ogrundad ansökan – Muntlig förhandling
15.6.2018
Barnskyddets eftervård – Ersättning av vårdkostnader – Besvär eller förvaltningstvistemål – Kommun som har ersättningsansvar
14.6.2018
Skjutvapen – Beviljande av vapentillstånd – Godtagbara användningssyften – Uttömmande uppräkning – Arbetsgrund – Krav på nödvändighet – Vapen som motsvarar tjänstevapen – Gränsbevakare
11.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen – Tillämpningsområde – Rättskränkningar som skett i en annan stat än i den i vilken sökanden är medborgare – Förbud mot tillbakasändning
7.6.2018
Lotterier – Penningspel – Förbud mot marknadsföring – Social media – Marknadsföring på webben – Friheten att tillhandahålla tjänster – Yttrandefrihet – Spelbolagets emblem

Korta referat

21.6.2018
Rättshjälp – Självriskandel – Behov av rättsskydd – Biträde – Huvudman – Avstående från anspråk på självriskandel – Prövande av besvär

Andra beslut

12.6.2018
Besvär i hälsoskyddsärende (Kimitoön)

Meddelanden