Årsboksbeslut

15.12.2017
Rättshjälp – Förvaltningsprocess – Förutsättningar för beviljande – Rättshjälpens upphörande – Minderårigt barn – Part – Vårdnadshavare – Rätt att föra talan
15.12.2017
Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder – Förrättande av särskild granskning – Avregistrering av bolaget – Minoritetsaktieägarnas behov av rättskydd
8.12.2017
Rättegångsavgift – Beslut av förvaltningsdomstolens föredragande – Återbrytande – Felparkeringsavgift – Faktiskt hinder att uppnå rättsskydd genom sökande av ändring
7.12.2017
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Samnyttjoområde – Planändring – Fråga om tillräckliga utredningar
4.12.2017
Markanvändning och byggande – Tillfällig ändring av användningsändamål – Tillståndsvillkor – Anknytning till styrning av markanvändningen

Korta referat

15.12.2017
Universitetets beslut – Fortsatt studierätt – Förlust av studierätten – Besvärsförbud – Diskrimineringslagen – Hörande av diskrimineringsombudsmannen

Andra beslut

12.12.2017
Besvär gällande bidrag för vatten- och avloppsprojekt, Åland