Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

20.2.2017
Nyttighetsmodellrätt – Uppfinningshöjd – Problem/lösningsmetoden – Tydlig skillnad – Teknikens ståndpunkt – Fackman på området – Upptäckt som uppvisar uppfinningshöjd – Allmän kunskap – Fönsterkonstruktion
16.2.2017
Mervärdesskatt – Skattefrihet för internationell handel – Försäljning av bränsle för utrustning av ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik – Försäljning till återförsäljare – Avhämtning med tankbil – Leverans genom rörledning
15.2.2017
Miljöskyddslag – Miljötillstånd – Tillståndsvillkor – Säkerhet – Gruvdrift – Utvinningsavfall – Eftervård – Mervärdesskatt
13.2.2017
Vägtrafiklagen för landskapet Åland – Bemyndigande att utfärda förordning – Skolskjutsning – Krav på trepunktsbälten – Krav av teknisk art – Notifiering av förordning till Europeiska kommissionen
10.2.2017
Lagen om utsläppshandel – Utsläppshandelsdirektivet – Kommissionens beslut 2013/448/EU och 2011/278/EU – Beslutens ogiltighet – Gratis tilldelning av utsläppsrätter – Sektorövergripande korrigeringsfaktor – Utsläppstak – Anläggningsbegreppet – Koldioxidläckagesektor – Förhandsavgörande av unionens domstol – Begränsning av en doms verkningar i tiden

Korta referat

21.2.2017
Utlänningsärende – Rättshjälp – Arvode enligt ärende – Framställande av yrkande – Komplettering av besvär – Dispositionsprincipen

Andra beslut

12.1.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling (Ålands landskapsregering)