Årsboksbeslut

16.2.2018
Statligt stöd – Uppfyllande av villkor för statligt stöd – Egen verksamhet – Ekonomisk fördel – Utredning över ersättningens marknadsmässighet – Selektiv ekonomisk fördel – Inverkan på handeln mellan medlemsländerna – Snedvriden konkurrens – Ekonomisk verksamhet – Patientförflyttning – Icke-brådskande patientförflyttningar
16.2.2018
Statligt stöd – SGEI-tjänst – Förutsättningar för beviljande av statligt stöd – Ekonomisk fördel – Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär – Prehospital akutsjukvård
15.2.2018
Offentlig upphandling – Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande – Separata besvär över upphandlingsbeslut – Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet – Företag i branschen – Betydelsen av att inte ha lämnat anbud – Grunderna för partsställning
14.2.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Obefogad fakturering – Prisnedsättning – Skadestånd – Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod
13.2.2018
Handlingsoffentlighet – Arbetspensionsförsäkringsbolag – Betydande eller exceptionella affärstransaktioner – Kunduppgifter – Verksamhet för välbefinnande i arbetet – Specialbestämmelse – Affärshemlighet

Korta referat

19.2.2018
Kommunalärende – Förvaltningstvist – Varning – Negativ fastställelsetalan

Andra beslut

15.1.2018
Besvär som gäller godkännande av förnyelseplan före förnyelseavverkning (Saltvik, Åland)

Meddelanden