Årsboksbeslut

15.3.2018
Säkerhet vi hantering av kemikalier – Miljöskydd – Distributionsstation för flytande bränsle – Liten hantering och upplagring av farliga kemikalier – Anmälningsförfarande – Villkor – Räddningsmyndighet – Behörighet – Standard SFS 3352 – Grundvattenområde
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skatteplikt på inkomst – Kollektiv tilläggspensionsförsäkring – Pension utbetald av försäkringsbolag
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Lön – Pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Uppsägning av arbetstagare
9.3.2018
Förskottsuppbörd – Arbetsgivares socialskyddsavgift – Lön – Grupplivförsäkring – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Delägare i aktiebolag – Storleken av försäkringspremie
9.3.2018
Avfallslag – Övergångsbestämmelse – Avfallstransport – Val av avfallstransportsystem – Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar – Tillräcklig utredning – Kommunalbesvär – Rätt att fullfölja besvär i högsta förvaltningsdomstolen

Korta referat

14.3.2018
Offentlig upphandling – Sakbehörighet – Sammanslutning av företag (konsortium) – Anbud från ett konsortium – Besvär av endast några medlemmar i ett konsortium – Prövning av besvär

Andra beslut

28.2.2018
Kyrkobesvär (Mariehamn)

Meddelanden