Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

6.10.2016
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Generalplans styrande verkan – Kompletterande byggande
4.10.2016
Stöd för närståendevård – Uppsägning av ett avtal om närståendevård – Hörande i samband med uppsägning – Verkställande av uppsägningen – Delgivningssätt – Förvaltningstvistemål
3.10.2016
Vattenhushållningsärende – Vattenlagen – Delgeneralplan – Förslag till delgeneralplan – Intressejämförelse – Bedömning av förutsättningar som hänför sig till planläggning – Brygga – Båthamn
30.9.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Skattepliktig inkomst – Kapitalplaceringsverksamhet – Noterat bolag – Börsprospekt – Ägotid för aktier

Korta referat

19.9.2016
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarande – Ersättning för rättegångskostnader
19.9.2016
Service och stöd på grund av handikapp – Serviceboende – Personlig assistans – Åldrande – Lagen om service och stöd på grund av handikapp – Socialvårdslagen

Andra beslut

12.10.2016
Besvär som gäller registrering av varumärke