Årsboksbeslut

19.1.2018
Förhandsavgörande – Prövning av klagan – Inkomstskatt – Avtal om person-till-person-lån – Överlåtelse av egendom – Värdepapper – Avdragbar överlåtelseförlust – Slutlig värdeminskning av värdepapper
18.1.2018
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Industrianläggning – Miljökonsekvenser – Fråga om tillräcklig utredning – Uppfyllande av kraven på innehållet i en detaljplan – Tillståndsförfaranden
17.1.2018
Förhandsavgörande – Inkomstskatt – Beskattning av personlig inkomst – Skattefri överlåtelse av egen bostad – Vinst från överlåtelse av byggplatsaktier – Skatteplikt på inkomst
16.1.2018
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Verksamhetsmodell vid besök – Begränsning av kontakterna – Prövning av ärendet i domstol – Annan än i lag reglerad begränsningsåtgärd
15.1.2018
Utkomststöd – Återkrav av utkomststöd – Grunderna för återkrav – Villkor för återkrav – Återkrav från andel i dödsbo – Inbördes testamente – Nyttjande- och besittningsrätt till egendom

Korta referat

19.1.2018
Utlänningsärende – Nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd– Fortsatt tillstånd – Tillfälligt uppehållstillstånd – Kontinuerligt uppehållstillstånd – Hinder att lämna landet

Andra beslut

15.1.2018
Besvär som gäller godkännande av förnyelseplan före förnyelseavverkning (Saltvik, Åland)