Årsboksbeslut

15.11.2017
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Parkeringsplats – Användningsändamål – Behov av undantag – Generalplan – Absolut bygginskränkning – Bygginskränkning på strandområde
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet -- Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet – Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden – Omhändertagande
7.11.2017
Rättshjälp – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Privat biträde – Fortsatt förordnande för biträdet
27.10.2017
Markanvändning och byggande – Gatuplan – Parkeringsområde för lastbilar – Anpassning till omgivningen enligt detaljplanen

Korta referat

17.11.2017
Barnskydd – Ändring av plats för vård utom hemmet – Avslutande av omhändertagandet – Placering av omhändertaget barn i hemmet

Andra beslut

8.11.2017
Besvär över trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil (Åland)