Lediga tjänster

På denna sida meddelas om lediga tjänster som domare, sakkunnigledamot och föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen.

Lediga uppgifter för kanslipersonalen visas under ansökningstiden på Heli Lediga tjänster/arbetsplatser (nedan), enligt tjänst eller uppgiftsbeskrivning.


Lediga tjänster

Vid högsta förvaltningsdomstolen en tjänst som REFERENDARIERÅD (T 12)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 3.9.2018)
Vid högsta förvaltningsdomstolen fyrå tjänster som REFERENDARIERÅD (T 13)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 3.9.2018)

Heli Lediga tjänster/arbetsplatser

 
Publicerad 6.7.2018