Republikens president har utnämnt flera nya justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 6.5.2017

Republikens president har utnämnt följande personer till justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen:

Till fyra tjänster som justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen från nedan nämnda datum:

Visstidsförordnade justitierådet, utskottsrådet, JK, VH Petri Tuomas Helander från 1.6.2017, visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Kari Vesa Tornikoski från 1.8.2017, visstidsförordnade justitierådet, JD, JL, JK, VH Timo Tuomas Kuokkanen från 1.9.2017 och visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK Taina Tuulikki Pyysaari från 1.10.2017.

Till åtta tjänsteförhållanden som justitieråd för viss tid för nedan nämnda tidsperioder:

Visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Kari Vesa Tornikoski 1.7–31.7.2017, visstidsförordnade justitierådet, JD, JL, JK, VH Timo Tuomas Kuokkanen 1.7–31.8.2017, visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK Taina Tuulikki Pyysaari 1.7–30.9.2017, visstidsförordnade justitierådet, biträdande justitiekanslern, JL, JK, LLM, VH Mikko Ilari Puumalainen 1.7–31.12.2017, visstidsförordnade justitierådet, referendarierådet, JD, JL, JK, VH Anne Johanna Nenonen 1.7–31.12.2017, visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Antti Nestori Pekkala 1.7–31.12.2017, visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, LLM, VH Maarit Leila Elina Lindroos 1.7–31.12.2017, visstidsförordnade biträdande professorn, referendarierådet, JD, JL, JK, Kirsti Anneli Kurki-Suonio 1.8–31.12.2017, utskottsrådet, JL, JK, kandidaten i jord- och skogsbruksvetenskaper Jaakko Ilmari Autio 1.8–31.12.2017 och ledande förvaltningstjänstemannen, JD, JL, JK, LLM, VH Pekka Sakari Aalto 1.9–31.12.2017.

Tillbaka till början |