HFD har utnämnt referendarieråd

Publicerad 11.4.2018

Högsta förvaltningsdomstolens plenum har 10.4.2018 beslutat att utnämna tre referendarieråd.

Högsta förvaltningsdomstolens plenum har 10.4.2018 beslutat att utnämna följande personer som referendarieråd (T12) i högsta förvaltningsdomstolen från och med 1.5.2018:

-tf. förvaltningsdomare, justitiesekreterare JD, JK, NaK, VH Elina Nyholm
- justitiesekreterare, JM, VH Saija Laitinen
-
tf. förvaltningsdomare, justitiesekreterare, JK, FM Liisa Selvenius-Hurme

Ytterligare information:
Toni Kaarresalo, kanslichef
040 822 5775,
toni.kaarresalo@oikeus.fi