Utlåtanden

13.9.2017

Utlåtande till justitieministeriet om Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande – Ålands självstyrelse i utveckling

H 351/17 (pdf, 0.37 Mt)

31.3.2015

Utlåtande till justitieministeriet om Ålandskommitténs 2013 delbetänkande – Ålands självstyrelse i utveckling

H 40/15 (pdf, 0.33 Mt)
 
Publicerad 1.10.2013  Uppdaterad 19.9.2017