12.10.2017/5052

Medborgarskapsärende – Identitet – På ett tillförlitligt sätt utredd identitet – Helhetsbedömning – Tillförlitliga dokument – Uppvisande av förfalskade dokument

Givet: 12.10.2017
Liggarnummer: 5052
Diarienummer: 3685/1/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T5052

Ändringssökanden hade under sin vistelse i Finland använt samma identitet. Vid sin ankomst till Finland hade han till myndigheterna uppvisat två dokument rörande sin identitet. Dokumenten hade senare av centralkriminalpolisens kriminaltekniska laboratorium förklarats förfalskade men ändringssökanden hade varken då han uppvisade dokumenten eller senare uppgett att de var förfalskade. Därmed kunde ändringssökandens identitet inte anses utredd på ett i 6 § 2 mom. i medborgarskapslagen avsett tillförlitligt sätt. Ett av ändringssökanden senare uppvisat irakiskt medborgarskapsbevis där det födelseår han uppgivit hade antecknats, men inte födelsedatumet, påverkade inte bedömningen.

Om en utlänning de senaste tio åren konsekvent har använt samma identitet, kan identiteten anses utredd. Ändringssökanden hade inte använt den identitet som framgår av befolkningsdatasystemet under de i 6 § 3 medborgarskapslagen avsedda senaste tio åren räknat från Migrationsverkets beslut. Ändringssökanden kan ansöka om finskt medborgarskap på nytt efter att den ovan nämnda tio års fristen har löpt ut.

Medborgarskapslagen 6 §

Ärendet avgjordes av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Taina Pyysaari och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

 
Publicerad 12.10.2017