Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

30.5.2017
Medborgarskapsärende – Finskt medborgarskap efter anmälan – Förutsättningar för förvärvande av medborgarskap – Tidpunkt för förvärv av medborgarskap – Fängelsestraff
29.5.2017
Jaktlag – Dispens – Dispens från fredning av varg – Besvärsrätt – Lokal eller regional sammanslutning – Förening – Förenings hemort – Förenings verksamhetsområde
22.5.2017
Vattenhushållningsärende – Kraftverk – Tillståndsprövning – Intressejämförelse – Inverkan på vattendrag – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Förvaltningsplan – Vattenförekomst – Älv – Miljömål – Kraftigt modifierad vattenförekomst – God ekonomisk potential – Kvalitetsfaktor för ekologisk status – Fiskerihushållning – Vandringshinder
19.5.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skattskyldighet – Rörelse – Universitet – Idrottstjänster – Direktivs omedelbara rättsverkan
19.5.2017
Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd

Korta referat

24.5.2017
Skjutvapenlagen – Innehavstillstånd – Tidigare parallelltillstånd – Tillståndsprövning

Andra beslut

22.5.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling